p o d j e t j e   z a   p r o j e k t i r a n j e   i n  i n ž e n i r i n g

projekti   I   slike   I   lokacija   I   e-mail   I   domov

 

 

Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana- Črnuče

P.E. Kamniška 41
1000 Ljubljana

tel:01/ 430 52 22
fax: 01/ 430 52 23

 

IZVEDENI PROJEKTI  

 

 
 

a r h i t e k t u r a -  o b l i k o v a n j e

 

© 2005 studio 3K