p o d j e t j e   z a   p r o j e k t i r a n j e   i n  i n ž e n i r i n g

 

projekti   I   slike   I   lokacija   I   e-mail   I   domov

 

Arhitektura in izdelava  vizualizacije sedmih stanovanjskih dvojčkov za naročnika
Arh-studio d.o.o. (avtor M.Šegula-2006)

 

     

 

     

 

Arhitektura in izdelava  vizualizacije šestih stanovanjskih dvojčkov za naročnika
Arh-studio d.o.o. (avtor M.Šegula-2005)

1

Arhitektura stanovanjskega objekta izdelava  (avtor B.Blatnik- 2003) vizualizacija  (M.Šegula)
Arhitektura dvostanovanjskega objekta za naročnika Avgur d.o.o. (avtor B.Blatnik- 2003) vizualizacija  (M.Šegula)

Arhitektura in izdelava  vizualizacije šestih stanovanjskih dvojčkov za naročnika
Arh-studio d.o.o. (avtor M.Šegula-2004)

     

Arhitektura in izdelava  vizualizacije devet stanovanjskega objekta Sibir d.o.o.          (avtor M.Šegula-2004)

Izdelava vizualizacije za naročnika
Euroing d.o.o. ( vizualizacija M.Šegula-2005)

 
 

Cesta 24. junija 23
1231 Ljubljana- Črnuče

P.E. Kamniška 41
1000 Ljubljana

tel:01/ 430 52 22
fax: 01/ 430 52 23

 

 

 

Opozorilo!

Vse slike so last podjetja Procadia d.o.o. , vsaka uporaba brez dovoljenja je prepovedana !

a

r

h

i

t

e

k

t

u

r

a

 

a r h i t e k t u r a -  o b l i k o v a n j e

 

© 2005 studio 3K